Cookie beleid GHVV '13

De website van GHVV '13 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen marketing cookies gebruikt.

2024 notulen

2024 notulen

Notulen Algemene Leden Vergadering GHVV’13
Datum: 12.04.2024

Aanwezig: 17 leden (inclusief bestuur)
Afwezig m.k.: Martin de Groot – Wolter Smit – Wijnand Landman – Wim van der Ree


Voorzitter Ad van der Bom opent de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom op deze Algemene Leden Vergadering (ALV).

   1. Ingekomen stukken en mededelingen
    Geen mededelingen en ingekomen stukken.
   2. Notulen vorige vergadering 25.03.2022
    Geen op- of aanmerkingen
   3. Financiën
    René Dijkshoorn: volgens de statuten art. 9 punt 1b bestaat het bestuur in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
    Hij informeert de vergadering dat we per 06.10.2023 geen penningmeester meer hebben en dat Marin de Groot met alle respect zijn functie heeft neergelegd vanwege een voor hem persoonlijk onverenigbaar besluit binnen het bestuur. De ALV verleent decharge aan Martin de Groot en bedankt hem voor al het vele goede werk voor HVV Bernisse, vv P.F.C. en GHVV’13. De opvolger van Martin de Groot was vrij snel gevonden maar deze heeft helaas om gezondheidsredenen ook weer snel moeten afhaken. Inmiddels is Martin Stroobant bereid gevonden om de financiële administratie van GHVV’13 op zicht te nemen zonder de functie van penningmeester binnen het bestuur te willen bekleden. Martin Stroobant is nu bezig om wat achterstanden weg te werken en daar komt nog bij dat we moesten overgaan op een nieuw boekhoudprogramma (Exact) omdat het oude (Davilex) er mee ophoudt. Dus zijn we nog steeds op zoek naar een penningmeester. Derhalve kunnen we nog geen financiële stukken presenteren maar René Dijkshoorn vermeld aan de ALV wat het saldo is op de bankrekening en de spaarrekening. De rekeningen lopen niet terug. In juli ontvangen we weer de sponsorbijdragen en eind september weer de contributiebijdragen. Voor zover nu te overzien hoeven we ons geen zorgen te maken. Na afsluiting van het boekjaar seizoen 2023/2024 willen we weer een ledenvergadering houden waarin de cijfers over dit seizoen worden gepresenteerd en waarin ook de begroting voor het seizoen 2024/2025 wordt gepresenteerd. Jacob van Trigt: wanneer denkt het bestuur dan deze ALV te houden? René: dat zal waarschijnlijk ergens september dit jaar zijn. Peter Dekker: is het bestuur al bezig met het zoeken naar een nieuwe penningmeester? Hij vindt dat er wel meer ruchtbaarheid aan gegeven mag worden. René: daar zijn we al wel druk mee bezig en wellicht moeten we een advertentie plaatsen of bijvoorbeeld het pamflet van Albert Heijn in de kantine gebruiken. Jacob: wil Martin Stroobant geen penningmeester worden? René: nee dat wil hij niet. Peter Dekker verzorgt de financiële administratie van het bedrijf van zijn vrouw en wil wel een gesprek met het Dagelijks Bestuur over de functie van penningmeester, wellicht in combinatie met Martin Stroobant. We zullen op korte termijn met Peter een gesprek organiseren en bedanken hem in ieder geval voor zijn enthousiasme. René informeert de ALV ook dat het niet lang meer duurt totdat de meeste bestuursleden de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. We zoeken daarom ook jongere enthousiaste bestuursleden. Het moet niet een oubollig bestuur worden. Voor informatie kijk op de bovenzijde van onze website bij VACATURE, of klik op: VACATURE
   4. Stand van zaken werving vrijwilligers
    Jolanda vd Sluis informeert de ALV over de stand van zaken mbt barpersoneel. Dat was en is nog steeds een probleem. Carin Volkeri en Sanne Moonen hebben hier ook al een schema trachten te maken maar ook die lopen steeds tegen een tekort aan barpersoneel op. Roland vd Meer wil meer verplichting voor de selectiespelers zoals dat vroeger ook bij HVV Bernisse het geval was. Is ook in de vorige vergadering al ter sprake geweest maar er is tot nu toe weinig mee gedaan. Dit moet nu echt wel worden opgestart! Jacob van Trigt: wat is de hoogste nood? Jolanda: niet alleen de bardiensten maar ook de secretariaatsdiensten op de zaterdag. Roland: de bardiensten zijn er bij andere sporten (tennis, padel) wel ingebakken. Jolanda : de bardiensten op de zaterdagmorgen zijn het grootste probleem. Voor die bardiensten kunnen ouders van kinderen die op dat moment voetballen, worden ingeschakeld. En er loopt altijd iemand mee die ervaring heeft met de bardiensten. Ad vd Bom: mensen moeten persoonlijk worden benaderd. Andries van Opstal: heeft ervaring bij Spark in het verleden met verplichte bardiensten. Dit heeft Spark wel een aantal leden gekost en hij neemt aan dat GHVV’13 dit niet wil. Hij geeft ook aan dat bij een fors aantal verenigingen de barmensen worden betaald. Daar zien wij als bestuur toch wel problemen in. De ALV geeft het bestuur de opdracht om toch een verplichte bardienst op te zetten. Ad vd Bom zal Wijnand Landman na diens vakantie benaderen om ook de ouders van jeugdleden hiervan in kennis te stellen. Max Sips: hoe oud moet je zijn om bardienst te mogen draaien? Minimaal 16 jaar. Hij heeft 2 jongere zussen die tegen betaling voorheen bij Brielle bardienst hebben gedraaid. Maar als we die gaan betalen wat doen we dan met de vrijwilligers die al lange tijd bardienst draaien? Roland heeft een lijst met selectiespelers die bardienst kunnen doen. Die spelen A-categorie en die weten in augustus/september al het programma voor her gehele seizoen. Jolanda: er worden ook steeds meer wedstrijden doordeweeks gespeeld of er zijn wedstrijden die op het laatste ogenblik niet doorgaan (veelal door te weinig spelers/speelsters) en dan is er doordeweeks bardienst nodig of juist op het laatste moment niet op de zaterdag. Gert de Jong beaamt dat er veel wedstrijden momenteel doordeweeks worden gespeeld en heeft al een bericht gestuurd naar alle leiders (jeugd en senioren) om dit echt tot een minimum te beperken zodat ook de trainingen niet in de knel komen. Andries van Opstal informeert de ALV over de stand van zaken betreffende scheidsrechters en legt uit dat we eerst een scheidsrechter zoeken voor jeugdwedstrijden en pas daarna voor de senioren. Maar als iemand van de senioren een wedstrijd willen fluiten is er meer kans dat er ook voor de seniorenwedstrijd een scheidsrechter kan zijn. En dat Richard Eijs de  scheidsrechtercoördinator is en die regelt de scheidsrechters. Jan Landman: heeft donderdagavond laat een bericht van Richard Eijs gekregen dat er voor de JO19-1 geen scheidsrechter is. Dat is veel te laat en heeft Jan de gehele vrijdag tijdens werktijd mensen moeten bellen die de JO19-1 willen fluiten. Is uiteindelijk wel opgelost. Vraag is of dergelijke berichten niet eerder kunnen worden gedaan. Programma KNVB is al paar weken tevoren bekend. Dan kunnen ook al acties worden genomen om scheidsrechters te vinden. En niet per app maar door persoonlijk contact. Dit zal meegenomen worden in de scheidsrechter commissie.
   5. (Her)benoeming bestuursleden
    Aftredend en herkiesbaar: René Dijkshoorn – sponsoring
    Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en René wordt door de ALV voor een volgende periode van 3 jaar benoemd.
    Aftredend en niet herkiesbaar: Mark van Opstal – coördinator seniorenMark informeert de ALV over de reden van zijn vertrek.
    Heeft voornamelijk te maken met zijn drukke werk en hij woont ook tegenwoordig in Rotterdam.
    Er zal een vacature komen op de website voor de vacante functie van Mark.
    Kijk op de bovenzijde van onze website bij VACATURE: VACATURE
    Roland: is er binnen de ALV niemand die het werk van Mark over wil nemen? Die is er op dat moment niet.
    Namens het bestuur wordt Mark bedankt voor al zijn bestuurswerk en hij ontvangt uit handen van voorzitter Ad vd Bom een diner bon.
    Ad vd Bom: gaat de vergadering ermee akkoord dat René Dijkshoorn voorlopig als interim-penningmeester namens het bestuur optreedt zonder dat hij een opleiding heeft genoten in, of ervaring heeft met administratieve werkzaamheden.
    De ALV gaat hiermee akkoord.
   6. Stand van voetbaltechnische zaken jeugd en senioren
    Helaas is er niemand vanuit het jeugdbestuur aanwezig, behalve Gert de Jong, maar er is niemand die iets over de voetbaltechnische zaken jeugd kan vertellen. Wel merken we een sterke groei bij onze allerjongste jeugdleden. Peter Dekker informeert de ALV dat de vorming van een jeugdbestuur een positieve invloed heeft gehad op het jeugdvoetbal van GHVV’13.

    Wat betreft de lagere senioren informeert Mark van opstal de ALV over de stand van zaken en de komende gesprekken met de leiders van de lagere seniorenelftallen over volgend seizoen.
    David van Trigt informeert de ALV over de voetbaltechnische zaken betreffende de selectie.
    We hopen in de 4e klasse te blijven en hij informeert de ALV over de nieuwe trainer (Tom Larsen).
    Het 2e elftal doet weer goed mee in de reserve 2e klasse.

   7. Rondvraag
    Thea Dijkshoorn: heeft en lijst met avonden voor herhalingscursus reanimatie. Staat ook op de website. Kijk op onze website agenda, of klik op: AGENDA
    Jan Landman: voetbalt zelf niet maar hoort van spelers dat veld 1 niet best is.
    Wim Barendrecht beaamt dat en we doen er veel aan om het veld beter te krijgen. Onderhoud doet de gemeente nu en hier proberen we nu druk op te etten om ons 1e veld in betere conditie te krijgen.

  Voorzitter Ad vd Bom sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn en haar aanwezigheid en inbreng. Er mag van het bestuur op kosten van de vereniging nog een drankje worden genuttigd.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!